Dnssd.dll ස්ථාපනය කරන්නේ කෙසේද?

Dnssd.dll සඳහා දෝශ නිරාකරණ මාර්ගෝපදේශයකි

Dnssd.dll දෝශයන් dnssd ඩීඑල්එල් ගොනුව ඉවත් කිරීම හෝ දූෂණයට හේතු වන තත්ත්වයන් හේතු වේ.

සමහර අවස්ථාවන්හි දී, dnssd.dll දෝශයන් රෙජිස්ට්රි ගැටළුවක්, වෛරසයක් හෝ අනිෂ්ට මෘදුකාංගයක් හෝ දෘඩාංග අසමත්වීමක් දෝෂයක් පෙන්විය හැක.

Dnssd.dll දෝෂ හට ඔබේ පරිගණකය තුළ පෙන්විය හැකි විවිධ ආකාර කිහිපයක් තිබේ. ඔබ දකින දළ dsd.dll දෝශයන් පහත දැක්වේ.

Dnssd.dll සොයාගත නොහැකි විය. Dnssd.dll සොයාගත නොහැකි වූ බැවින් මෙම යෙදුම ආරම්භ කිරීමට නොහැකි විය. යෙදුම නැවත ස්ථාපනය කිරීම මෙම ගැටළුව විසඳා ගත හැකිය. [PATH] \ dnssd.dll සොයාගත නොහැක. ගොනුව dnssd.dll අස්ථානගතවී ඇත. [APPLICATION] ආරම්භ කළ නොහැක. අවශ්ය සංරචක අතුරුදහන්: dnssd.dll. කරුණාකර [APPLICATION] නැවත ස්ථාපනය කරන්න.

Dnssd.dll දෝශය පිළිබඳ සන්දර්භය ගැටළුව විසඳන අතරතුර ප්රයෝජනවත් වන තොරතුරු වැදගත් වේ.

Dnssd.dll යනු ඇපල් මෘදුකාංගය භාවිතා කරන ගොනුවක් වන Bonjour වැනි ආකාරයටයි. එබැවින් ඇපල් මෘදුකාංග වැඩසටහන් භාවිතා කිරීම හෝ ස්ථාපනය කිරීමේදී බොහෝ විට දෝශ පණිවිඩ නිතරම සිදුවනු ඇත. නමුත් වින්ඩෝස් ප්රථමයෙන් ආරම්භ වන විට එය දකිනු ඇත.

Apple නිෂ්පාදන dnssd.dll භාවිතා කරන බැවින් එය % programfiles% \ iTunes ෆෝල්ඩරයේ ගබඩා කර ඇත.

Dnssd.dll දෝෂ පණිවිඩය වින්ඩෝස් 10 , වින්ඩෝස් 8 , වින්ඩෝස් 7 , වින්ඩෝස් විස්ටා , වින්ඩෝස් එක්ස්පීඑස් සහ වින්ඩෝස් 2000 ඇතුලත්ව Microsoft මයික්රොසොෆ්ට් හි මෙහෙයුම් පද්ධති වල ගොනුව භාවිතා කළ හැකි වෙනත් වැඩසටහන් හෝ පද්ධති සඳහාද අදාළ විය හැකිය.

Dnssd.dll දෝෂ නිවැරදි කරන්නේ කෙසේද?

වැදගත්: ඩීඑල්ඩී බාගත වෙබ් අඩවියෙන් dnssd.dll බාගන්න එපා. ඩීඑල්එල් ගොනුව බාගැනීමට හේතු බොහෝමයක් නරක අදහසකි . ඔබට dnssd.dll පිටපතක් අවශ්ය නම්, එහි මුල්ම, නීත්යානුකූල ප්රභවය වෙතින් එය ලබාගත හැකිය.

සටහන: dnssd.dll දෝෂය හේතුවෙන් ඔබට සාමාන්යයෙන් වින්ඩෝස් ප්රවේශ වීමට නොහැකි නම්, පහත සඳහන් ඕනෑම පියවරක් සම්පූර්ණ කිරීමට Windows ආරක්ෂාකාරී ප්රකාරය ආරම්භ කරන්න .

 1. ප්රතිචක්රීකරණ බඳුනෙන් dnssd.dll ප්රතිස්ථාපනය කරන්න . "අතුරුදහන්" dnssd.dll ගොනුවක ඇති පහසුම හේතුව වන්නේ ඔබ විසින් එය වැරදි ලෙස මකා දැමීමයි.
  1. ඔබ හදිසි මකාදැමීම සඳහා dnssd.dll මකාදැමූ බව ඔබ සැක කරන්නේ නම් නමුත් ඔබ දැනටමත් Recycle Bin මකා දැමුවා නම්, ඔබට නිදහස් ගොනු ප්රතිසාධන වැඩසටහනක් සමඟ dnssd.dll අයකර ගැනීමට ඔබට හැකි වනු ඇත.
  2. වැදගත්: ගොනු ප්රතිසාධන වැඩ සටහනක් සමඟ dnssd.dll මකා දැමූ පිටපතක් නැවත ලබා ගැනීම සිත්ගන්නාසුළු අදහසක් පමණි. ඔබ එම ගොනුව මකා දැමූ බව විශ්වාස කරන අතර ඔබ එය පෙර ක්රියා කර ඇති බව විශ්වාසයි නම් පමණි.
 2. ඔබගේ සමස්ත පද්ධතියේ වෛරස් / malware ස්කෑන් ක්රියාත්මක කරන්න . සමහර dnssd.dll දෝෂයන් ඔබේ ඩීඑල්එල් ගොනුව හානි කළ ඔබේ පරිගණකය තුල වෛරස් හෝ වෙනත් අනිෂ්ට මෘදුකාංග ආසාදනවලට සම්බන්ධ විය හැකිය. ඔබ දකින දෝෂය වන dnssd.dll දෝෂයක් වන අතර, එය ගොනුවක් ලෙස නම්කර ඇති සතුරු වැඩසටහනකට සම්බන්ධ වේ.
 3. Dnssd.dll ගොනුව භාවිතා කරන වැඩසටහන නැවත ස්ථාපනය කරන්න . Dnssd.dll ඩීඑල්එල් දෝශයක් ඔබ යම් වැඩසටහනක් භාවිතා කරන විටදී නම්, නැවත ස්ථාපනය කිරීම ගොනුව ප්රතිස්ථාපනය කළ යුතුය.
  1. උදාහරණයක් ලෙස, dnssd.dll දෝෂය ඔබ දකින්නේ නම් සම්පූර්ණයෙන්ම අස්ථාපනය කර iTunes නැවත ස්ථාපනය කරන්න.
  2. Apple හි AirPort Utility ස්ථාපනය කිරීමෙන් පසු dnssd.dll දෝෂයක් දැකිය හැකි නම් එක් පරිශීලකයෙකුට ගැටළුවක් ඇති බව එක් විශේෂ කරුණකි. එම වැඩසටහන Bonjour සඳහා අවශ්ය වන අතර, එය ස්ථාපනය කර නොමැති නම්, dnssd.dll දෝෂය (සහ reference APAgent.exe) විසිකිරීම. එබැවින්, මෙම අවස්ථාවේදී, ඔබට Bonjour ස්ථාපනය කිරීමට හා AirPort Utility නැවත ස්ථාපනය නොකරන්න.
  3. වැදගත්: මෙම පියවර සම්පූර්ණ කිරීම සඳහා ඔබේ උපරිමය උත්සාහ කරන්න. හැකි නම්, dnssd.dll ගොනුව සපයන වැඩසටහන නැවත ස්ථාපනය කිරීම මෙම DLL දෝෂය සඳහා විය හැකි විසඳුමක් විය හැක.
  4. සටහන: විකල්පයක් ලෙස ඔබ වෙනත් කිසිදු ඇපල් වැඩසටහනක් භාවිතා නොකරනු ඇති බව ඔබ දන්නේ නම්, iTunes කියන්න, ඔබ දැනට පවතින සියළු ඇපල් නිෂ්පාදන අස්ථාපනය කළ හැකි අතර පසුව ඔබට අවශ්ය එකම යලි ස්ථාපනය කරන්න. එය සිදු කළ යුත්තේ dnssd ඩීඑල්එල් දෝෂය විසන්ධි කිරීමයි.
 1. මෑතදී සිදුවූ පද්ධතියේ වෙනස්කම් අහෝසි කිරීමට System Restore භාවිතා කරන්න . වැදගත් ලිපිගොනුවක හෝ මානකරනයකට සිදු කරන ලද වෙනස්කම් මඟින් dnssd.dll දෝශයක් ඇති බව ඔබ සැක කරන්නේ නම්, පද්ධති ප්රතිෂ්ඨාපනය ගැටළුව විසඳා ගත හැකිය.
 2. Dnssd.dll වලට සම්බන්ධ වන දෘඩාංග උපාංග සඳහා ධාවක යාවත්කාලීන කරන්න . උදාහරණයක් ලෙස, ඔබ 3D වීඩියෝ ක්රීඩා කරන විට, "ගොනුව dnssd.dll අතුරුදහන්" දෝෂයක් ලබන්නේ නම්, ඔබගේ වීඩියෝ කාඩ්පත යාවත්කාලීන කිරීමට උත්සාහ කරන්න.
  1. සටහන: dnssd.dll ගොනුව වීඩියෝ කාඩ්පත් වලට සම්බන්ධ විය හැකි හෝ නොවිය හැකිය - මෙය උදාහරණයක් පමණි. මෙන්න යතුර නම් දෝෂය සහ සන්දර්භය සම්බන්ධ ගැටළුව සම්බන්ධයෙන් ඉතා සමීප අවධානයක් යොමු කිරීමයි.
 3. යම් දෘඪාංග උපාංග ධාවකය යාවත්කාලීන කිරීමෙන් පසුව dnssd.dll දෝශයන් ආරම්භ වූ විට කලින් ස්ථාපනය කරන ලද අනුවාදයට නැවත ධාවකය ආපසු ගෙන යයි .
 4. ඔබගේ මතකය පරීක්ෂා කර ඔබගේ දෘඪ තැටිය පරීක්ෂා කරන්න . අන්තිම පියවරට දෘඪාංගයේ දෝශ නිරාකරණ අත්හැරීම මම අත්හැරියෙමි. නමුත් ඔබේ පරිගණකයේ මතකය සහ දෘඩ තැටිය පරීක්ෂා කිරීමට පහසු වන අතර ඒවා අසාර්ථක වන ලෙස dnssd.dll දෝෂ ඇතිවීමට ඉඩ ඇති වඩාත්ම සම්භාව්ය සංරචකයන් වේ.
  1. දෘඩාංග අසාර්ථක වුවහොත්, මතකය වෙනුවට හෝ දෘඪ තැටිය ආදේශ කරන්න .
 1. ඔබේ වින්ඩෝස් මෙහෙයුම් පද්ධතිය අළුත්වැඩියා කරන්න . ඉහත සඳහන් පුද්ගලයා dnssd.dll ගොනුවේ දෝශ නිරාකරණ උපදෙස් අසාර්ථක වුවහොත්, ආරම්භක අලුත්වැඩියාව හෝ අලුත්වැඩියා ස්ථාපනය සිදු කිරීම සියළු වින්ඩෝස් ඩීඑල්එල් ගොනු ඔවුන්ගේ වැඩ කරන ලද අනුවාදයන් නැවත ස්ථාපනය කළ යුතුය.
 2. රෙජිස්ට්රි හි dnssd.dll සම්බන්ධ ගැටළු අලුත්වැඩියා කිරීම සඳහා නිදහස් රෙජිස්ට්රි ක්ලීනර් භාවිතා කරන්න . නොමිලේ ලියාපදිංචි රෙජිස්ට්රි පිරිසිදු කිරීමේ වැඩසටහනට වලංගු නොවන dnssd.dll රෙජිස්ට්රි ප්රවේශයන් ඉවත් කිරීමෙන් උපකාර කිරීමට හැකි වනු ඇත.
 3. වින්ඩෝස් හි පිරිසිදු ස්ථාපනයක් සිදු කරන්න . වින්ඩෝස් හි ස්ථාපිත පිරිසිදු ස්ථාපනය දෘඪ තැටියෙන් සියල්ලම ඉවත් කර වින්ඩෝස් හි නව පිටපතක් ස්ථාපනය කරනු ඇත. ඉහත සඳහන් කිසිදු පියවරක් dnssd.dll දෝෂ නිවැරදි නොවේ නම්, මෙය ඔබගේ ඊළඟ ක්රියා මාර්ගය විය යුතුය.
  1. වැදගත්: ඔබේ දෘඪ තැටියේ ඇති සියළුම තොරතුරු පිරිසිදු ස්ථාපනයකදී මකා දැමෙනු ඇත. Dnssd.dll දෝෂයකට පෙර මෙම දෝශ නිරාකරණය කිරීමේ පියවර භාවිතා කර හැකි හොඳම උත්සාහය ඔබ විසින් සිදු කර තිබේ.
 4. කිසියම් dnssd.dll දෝෂ පවතී නම් දෘඪාංග ගැටළුවක් සඳහා දෝශ නිරාකරණය කිරීම. වින්ඩෝස් හි පිරිසිදු ස්ථාපනයකින් පසුව, ඔබේ DLL ගැටළුව දෘඩාංග සම්බන්ධ විය හැකිය.

තවත් උදව් අවශ්යද?

සමාජ ජාල වලදී හෝ ඊමේල් හරහා සම්බන්ධ වීම පිළිබඳ තොරතුරු, තාක්ෂණ ආධාරක සංසදවලදී සහ තවත් බොහෝ දේ ඔස්සේ දැනුම් දීම සඳහා බලන්න. ඔබ ලබා ගන්නා නිවැරදි දෝෂය වන dnssd.dll දෝෂය දන්නේද යන්න දැනගැනීමට වග බලා ගන්න. තවද, ඔබ දැනටමත් එය විසඳා ගැනීමට පියවර ගෙන තිබේ.

ඔබ මෙම ගැටලුව විසඳීමට ඔබ උනන්දු නොවන්නේ නම්, උපකාරය ඇතුව පවා මාගේ පරිගණකය ස්ථාවර කරගන්නේ කෙසේද? ඔබේ ආධාරක විකල්පයන් සඳහා සම්පූර්ණ ලැයිස්තුවක්, අලුත්වැඩියා වියදම් පිරිමැසීම, ඔබේ ලිපිගොනු ඉවත් කිරීම, අලුත්වැඩියා සේවාව තෝරා ගැනීම සහ තවත් බොහෝ දේ සඳහා උපකාරී වන මාර්ගයන් සමඟ උදව් කිරීම.