දෝෂ සහගත මතක කාඩ්පත්

මතක කාඩ්පතක් සමඟ ඔබට සොයා ගත හැකි ගැටළු නිරාකරණය කරන්න

ඩිජිටල් කැමරාව පිළිබඳ අතිවිශිෂ්ට යමක් වන්නේ ඔබ එක් එක් මතක කාඩ්පතක් මත සිය ගණනක ඡායාරූප විශාල ගණනක් හෝ සිය ගණනක් ඡායාරූප ගත කළ හැකි බවයි. පැරණි සිනමා කැමරාවන්ගෙන් එය විශාල පියවරක් වන අතර, චිත්රපටයේ රෝල් වෙනස් කිරීමට පෙර රාමු 24 ක් හෝ 36 ක් වෙඩි තබා ගැනීමට හැකි විය හැකිය.

එතරම් විශාල හා පහසු ගබඩා ඉඩකඩක් තිබුණත්, බොහෝ අය ඔවුන්ගේ ඡායාරූප නිරන්තරයෙන් බාගත කිරීමට අසමත්. සමහර විට එය වැඩිපුර කාලයක් ගතවේ. සමහරවිට ඔයාට හරි ලණුවක් හොයාගන්න බෑ.

කෙසේවෙතත්, ඔබ මෙලෙස කල්දැමීමේදී මතක කාඩ්පතක් අසමත් වුවහොත් බරපතල ගැටළුවක් විය හැක. එය සංවර්ධනය කිරීමට පෙර අඳුරට චිත්රපටයක් රෝපණය කිරීමට ඉඩ හරිනු ඇත, ඔබ මතකය අහිමි වූ සියළුම සියගණනක් ඡායාරූප මතක තබා ගත හැකි අතර, චිත්රපට කිහිපයක ඡායාරූප කීපයක් දකින්නට ඇත.

අන්තිමේදී, ඒ ආකාරයෙන්ම, ඔබ ඔබේ සියලු ඡායාරූප අහිමි වී ඇත. කෙසේ වෙතත්, මතක කාඩ්පත් සමඟ වුවද, ඒවා නැවත ලබා ගැනීමේ බලාපොරොත්තුවක් ඇත. මතක පත් කාඩ්පත් ඉවත් කිරීම සඳහා මෙම උපදෙස් උත්සාහ කරන්න.